Hominidů jsou dva druhy – Australopithecus a Homo. Výzkum vzniku člověka a vývoje lidské společnosti se opírá o fosilní nálezy a při získávání poznatků pomáhají

Dnešní svět je ve znamení postupné zavádění robotizace. Dochází k náhradě lidského faktoru umělým. Krásný příklad můžeme vidět v pásové výrobě. Kdy člověk vykonává minimum úkolů a